Toiminnan tavoite

Seuramme pyrkii toimimaan siten, että eri-ikäisille seuramme jäsenille löytyy sopivia tapoja kehittää ratsastusharrastusta taitotasosta riippumatta ja mahdollisuus edistyä omassa lajissaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä harraste- että kilpatasolla. Tavoitteenamme on, että seuralaiset harrastavat hevosurheilua ja hevosia monipuolisesti ja oppivat hyvät hevosmiestaidot.

Seuran Toimintalinja

Ratsastusseura MT-Team ry. on Suomen Ratsastajainliiton jäsenseura ja ratsastuksen Tähtiseura. Ratsastusseura on perustettu marraskuussa 1999. Toimintasääntöjensä mukaan seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta toiminta-alueellaan siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaan.

Toiminnan tavoitteet

Seuramme pyrkii toimimaan siten, että eri-ikäisille seuramme jäsenille löytyy sopivia tapoja kehittää ratsastusharrastustaan taitotasosta riippumatta ja heillä on mahdollisuus edistyä omassa lajissaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä harraste- että kilpatasolla. Tavoitteenamme on, että seuralaiset harrastavat hevosurheilua ja hevosia monipuolisesti ja oppivat hyvät hevostaidot. Lisäksi seuramme kannustaa harrastamaan ratsastusta tukevaa liikuntaa monipuolisesti huomioiden myös sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin.

Pyrimme kasvattamaan nuorista jäsenistämme tasapainoisia, hyvin käyttäytyviä, sosiaalisia ja vastuuntuntoisia kansalaisia, jotka nauttivat kanssakäymisestä ja urheilusta hevosen kanssa ja hevosen ehdoilla ja saavuttavat samalla myös hyvän fyysisen kunnon, kukin omien edellytystensä mukaisesti.

Arvot

Vastuullisuus ja toisista välittäminen

Suurin osa toiminnasta tapahtuu hevosen kanssa ja hevosen ehdoilla. Hevosesta huolehtiminen kasvattaa ottamaan vastuuta niin hevosesta kuin kavereistakin. Seuratoiminnassa opitaan huolehtimaan kilpailujen järjestämiseen liittyvistä toiminnoista ja kantamaan vastuuta niiden suorittamisesta.

Suvaitsevaisuus ja myönteisyys

Opitaan ottamaan huomioon erilaisia mielipiteitä ja keskustelemaan asiallisesti. Kenenkään mielipiteitä ei jätetä huomioimatta. Yhdessä koetaan elämyksiä, kannustetaan kaikkia positiiviseen asenteeseen ja iloitsemaan sekä tukemaan jokaista tasapuolisesti ottaen huomioon myös surullisten tai ikävien asioiden käsittely asiaan kuuluvalla tavalla.

Turvallisuus

Hevosten, harrastajien ja taustajoukkojen turvallisuus on kaikessa toiminnassa peruslähtökohta.

Urheilullisuus

Seuramme toiminta on päihteetöntä ja terveisiin elämäntapoihin kannustetaan. Tavoitteellisen harrastamisen mahdollistaminen tarjoamalla laadukasta valmennusta innostaen harrastajaa eteenpäin ja pysymään harrastuksen parissa.

Toiminta

Seura toimii SRL:n hyväksymien ratsastuskoulujen yhteydessä:

With Hevoset Oy

Merjan Tallin tiloissa
Turuntie 224, 31500 Koski Tl

www.facebook.com/with.hevoset/

Chevalux

Kangastie 237, 31500 Koski Tl

www.chevalux.com 

Kilpailut

Seura järjestää vuosittain 1-tason ja 2-tason kilpailuja sekä kouluratsastuksessa että rataesteissä. Luokat pyritään valitsemaan siten, että kilpailuihin voivat osallistua sekä aloittelijat että kokeneemmat kilpailijat. Kilpailujen järjestämisessä vapaaehtoistoiminta ja aktiiviset toimihenkilöt ovat välttämättömyys ja kilpailevien lasten ja nuorten vanhemmat ovat tässä suhteessa avainasemassa. Seurasta löytyy lisenssin omaavia tuomareita, ratamestari ja stewardeja. Heidät pidetään lisenssikoulutuksilla ajan tasalla ja seura pyrkii myös rekrytoimaan uusia ihmisiä koulutuksiin. Jäseniä kannustetaan osallistumaan myös muihin Suomen Ratsastajainliiton tai Lounais-Suomen alueen järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Seuran jäsenille pidetään vuosittain kilpailusääntöpalaveri, johon seuran kilpailijoiden ja alle 15-vuotiaiden kilpailijoiden huoltajien edellytetään osallistuvan. Kilpailusääntöpalaveri pidetään erikseen ”keppari”–ratsastajille ja muille aloitteleville ratsastajille.

Valmennukset

Seuramme jäsenillä on mahdollisuus osallistua noin kymmenen kertaa vuodessa Mikko Mäentaustan pitämiin meeting- tyyppisiin kaksipäiväisiin valmennustapahtumiin muita edullisemmilla maksuilla. Valmennettavat ovat ratsukoiden mukaisissa tasoryhmissä, estekorkeuksien ollessa n 70-140cm.

Seura järjestää säännöllisesti myös muiden valmentajien niin koulu- kuin estevalmennuksia.

Yleisöllä on mahdollisuus tulla seuraamaan koulu- ja estevalmennuksia. Muista että taitolajeissa 30 % oppii katsomalla oikeita asioita ja 70% on omaa työtä.

Muu toiminta

Ratsastajien valmiuksia kohota harrastuksessaan eteenpäin ja edetä valmennusryhmiin saakka, kannustetaan tavallisilla ratsastustunneilla. Hevostaitokerhot antavat kävijöille hyvät pohjatiedot ratsastuksen monipuolisuudesta. Kerho-ohjaajamme ovat kaikki SRL:n kerhonohjaajakoulutuksen käyneitä. Seuran jäsenille järjestetään myös hevosaiheisia retkiä, luentoja, tutustumisia ja tapahtumia mahdollisuuksien sekä tarjonnan ja innostuksen mukaan. Teemme yhteistyötä myös mm. Hope-yhdistyksen kanssa.

Seuran organisaatio

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6 jäsentä ja 2 varajäsentä. Lisäksi johtokunnan mukana toimimaan valitaan juniorijäseniä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi johtokunta valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu noin kerran kuussa. Johtokuntaan kuuluu eri-ikäisiä jäseniä. Mahdollisuuksien mukaan jäseniä on eri kunnista ja mukana on sekä harrastelijoita, kilpailijoita, että harrastavien lasten vanhempia.

Seuralla on kaksi sääntömääräistä kokousta: syyskokous, jossa hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet ja kevätkokous, jossa hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnetään johtokunnalle vastuuvapaus.

Tiedotus

Seuran jäsenille lähetetään jäsentiedotteita tarpeen mukaan sähköpostitse. Sähköpostia käytetään jäsenistön tiedottamiseen säännöllisesti yksittäisissä asioissa kuten retket, kisat, valmennukset ym. Tämän lisäksi seuran tapahtumista ilmoitetaan seuran ilmoitustaululla, seuran netti- ja facebook –sivuilla, Merjan Tallin ratsastajatuvassa ja Auranmaan Viikkolehden Muistilistalla. With Hevoset tallilla (Merjan Talli) ja ChevaLux –tallilla on molemmilla omat kotisivunsa. Kaikilla sivustoilla on omat päivittäjänsä.

Kannustimet

Seuran jäsenten kesken jaetaan tukirahaa kilpailutulosten perusteella ranking -sääntöjen mukaisesti. Säännöissä edellytetään, että kilpailija (tai hänen huoltajansa) on osallistunut toimihenkilö-/talkootehtäviin vähintään kolme kertaa kilpailukauden aikana. Yli 12-vuotiailta kilpailijoilta edellytetään, että on itse osallistunut talkootehtäviin vähintään kolme kertaa. Palkitsemisten osalta ranking –säännöt koskevat myös kilpailijoita, jotka ovat 12 v tai sen alle. Palkitseminen kaikkien osalta tapahtuu vain yhdessä kategoriassa.

Seura kustantaa myös suoritettavat hevostaito- ja ratsastusmerkit.

Seura maksaa SM kisoihin osallistuville jäsenille ilmoittautumis- ja lähtömaksut, edellyttäen, että on myös startannut. Seura maksaa myös aluemestaruuksissa tai harrastemestaruuksissa mitaleille päässeille ratsastajille ilmoittautumis- ja lähtömaksut ja joukkuekilpailuihin osallistuvien joukkueiden ilmoittautumismaksut.

D- ja A- luvan (vanhat alue- ja kansallinen lupa) lunastaneille seura maksaa luvan hinnasta takaisin 50 %, jos ratsastajalla on 5 sijoitusta kyseiseltä tasolta ja 100 %, jos ratsastajalla on 10 sijoitusta kyseiseltä kaudelta ja siltä tasolta jolle lupa on.

Tuet saa anomalla niitä johtokunnalta. Anomukseen on liitettävä mukaan ”todistus” osallistumisesta (esim. tuloste Kipasta). Lisäksi seuran järjestämissä 1 –tason kisoissa seuran omat jäsenen saavat osallistumismaksuista huomattavan alennuksen.

Seuran hevoskerhojen vetäjät saavat korvauksen pitämistään kerhoista. Seura myös hoitaa Nuori Suomi perus- ja/tai jatkokoulutukseen osallistuvan osallistumiskustannukset.

Seura palkitsee aktiivisia toimihenkilöitä sopivaksi katsomallaan tavalla ja maksaa alueen ja liiton kokouksiin osallistuvien virallisten edustajien osallistumiskustannukset.

 

MT-TEAMin jäsenedut muut jäsenedut:
– SRL:n jäsenyysedut (mm. Hippos-lehti, Tapiolan vakuutus, oikeus hevostaito ja ratsastusmerkkeihin jne. ks. tarkemmin SRL:n sivuilta)
– Alennus MT-TEAMin järjestämistä Mikon valmennuksista
– Alennukset seuran kilpailuissa lähtömaksuista (myös kannatusjäsenille)
ja lisäksi muita vaihtuvia etuja, kuten Q-kirjakaupasta Liedossa alennus hevoskirjoista ja askartelutarvikkeista, alennuksia hevostapahtumien pääsylipuista, 10% alennus Suomen ratsutarvikkeen Turun myymälästä, yhteistilauksella seuran kautta vaatteita (mm. tuulipuvut) jne.

Ratsastusseura MT-Teamin pelisäännöt

1. Toimimme hevosten ehdoilla ja aina turvallisuusnäkökohdat huomioiden. 
2. Osallistuminen on tärkeämpää kuin voittaminen. 
3. Olemme kohteliaita, kannustavia ja positiivisia. 
4. Olemme avoimia ja rehellisiä luottamuksellisen ilmapiirin kehittymiseksi. 
5. Erilaisuus on rikkautta. 
6. Esimerkin voimalla terveiden elämäntapojen ylläpitäminen.